Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học của Nhà trường, kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn năm học 2019 - 2020 và và hưởng ứng chào mừng 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, vừa qua, Tổ Địa lí Trường THPT Lý Tự Trọng đã ...