Thực hiện chương trình số 898/CTr-BGD ĐT-TWĐTN ngày 27/8/2019 về chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh năm học 2019 - 2020 và kế hoạch hoạt động năm học 2019 -2020 của trường THPT Lý Tự Trọng, sáng ngày 16/12/2019, được sự cho phép của Đảng ủy, ...