“Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” là nhu cầu và cũng là mục đích phát triển giáo dục hiện nay, giúp tạo động lực, niềm say mê cho thầy và khởi tạo hứng thú, tích cực, sáng tạo cho trò trong các hoạt động. Riêng với bộ môn Văn, việc dạy học để thấu đạt mối quan hệ giữa trang văn và cuộc ...