• Vận dụng kiến thức liên môn khắc phục tình hình sản xuất kém hiệu quả, nâng cao giá thành, giá trị sản phẩm của cây Kim Tiền Thảo.Lê Thị Mai Phương                          - Ngày sinh: 29 tháng 01 năm 2000                           - Học sinh lớp: ...
  • Phương pháp trồng rau an toàn_Giải KK Quốc gia Tích hợp liên mônLê Thị Mai Phương - Lớp 10A2Bùi Quốc Khải - 12A1
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hiền - Lê Thị Lệ Thanh tổ Sử-GDCD
Tài nguyên