• Vận dụng kiến thức liên môn khắc phục tình hình sản xuất kém hiệu quả, nâng cao giá thành, giá trị sản phẩm của cây Kim Tiền Thảo.Lê Thị Mai Phương                          - Ngày sinh: 29 tháng 01 năm 2000                           - Học sinh lớp: ...
  • Phương pháp trồng rau an toàn_Giải KK Quốc gia Tích hợp liên mônLê Thị Mai Phương - Lớp 10A2Bùi Quốc Khải - 12A1
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hiền - Lê Thị Lệ Thanh tổ Sử-GDCD
  • Ngày đăng: 12/15/2015 Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hương Đơn vị : ...
  • Ngày đăng: 4/3/2015 Tác giả: Lê Thị Tú Anh Đơn vị : ...
  • Ngày đăng: 3/30/2015 Tác giả: Phan Đình Thành Đơn vị : ...
  • Ngày đăng: 3/30/2015 Tác giả: Bùi Thị Thu Hương Đơn vị : ...
  • Ngày đăng: 3/30/2015 Tác giả: Trần Thị Tuyết Nhung Đơn vị : ...
  • Ngày đăng: 3/30/2015 Tác giả: ĐinhThị Xuân Hoa Đơn vị : ...
  • Ngày đăng: 3/25/2015 Tác giả: Nguyễn Thị Thủy Đơn vị : ...
Tài nguyên