Stt Số hiệu Tên văn bản Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tải về
1 Nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục nhằm phát triển kỹ năng và năng lực - HN XDKH năm học 2020-2021 16/10/2020
2 Dạy học STEAM trong trường THPT - HN XDKH năm học 2020-2021 16/10/2020
3 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tập huấn, BD đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học - HN XDKH năm học 2020-2021 16/10/2020
4 Tham luận - Nâng cao chất lượng dạy học qua Internet - HN XDKH năm học 2020-2021 16/10/2020
5 Tham luận đẩy mạnh hoạt động truyền thông trong nhà trường - HN XDKH năm học 2020-2021 16/10/2020
6 Giải pháp để nâng cao hiệu quả việc sử dụng và quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành thí nghiệm phục vụ dạy học-HN XDKH năm học 2020-2021 16/10/2020
7 Phát triển phong trào TDTT trong CBGVNV - HN CB, CC, VC năm học 2020-2021 16/10/2020
8 Nâng cao hiệu quả sử dụng CSVC và trang thiết bị thí nghiệm - HN CB, CC, VC năm học 2020-2021 15/10/2020
9 Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, nâng cao hiệu quả trong công tác dạy học và quản lý tại trường THPT Lý Tự Trọng - HN CBCCVC năm học 2020-2021 15/10/2020
10 Tham luận "Giải pháp để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng"_ĐH Đảng bộ Lần I, NK 2020-2025 11/05/2020
11 Tham luận "Phát huy tính hiệu quả trong việc sử dụng đồ dùng dạy học"_HN Kế hoạch đầu năm 20/09/2019
Tin đọc nhiều
Liên kết website