Tổ Sử - Địa

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ SỬ - ĐỊA HIỆN ĐANG CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG

 

Họ và Tên: Đinh Thị Xuân Hoa

Năm sinh: 1974

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: TTCM

Họ và Tên: Trần Ngọc Báu

Năm sinh: 1958

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: TPCM

Họ và Tên: Đoàn Lệ Hằng

Năm sinh: 1977

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: giáo viên

Họ và Tên: Trần T Tố Loan

Năm sinh: 1977

Trình độ: Cư nhân

Chức vụ: giáo viên

Họ và Tên: Hoàng Thị Phước Mỹ

Năm sinh: 1983

Trình độ: Thạc sỹ

Chức vụ: giáo viên

Họ và Tên: Nguyễn Thị Ngọc

Năm sinh: 1977

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: giáo viên

Họ và Tên: Trần Tuyết Thành

Năm sinh: 1978

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: giáo viên

Họ và Tên: Trần Thị Hòa

Năm sinh: 1978

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: giáo viên

Họ và Tên: Nguyễn Thị Thủy

Năm sinh: 1979

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: giáo viên

Họ và Tên: Nguyễn Thị Vỵ

Năm sinh: 1982

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: giáo viên

Họ và Tên: Nguyễn Thị Tú

Năm sinh: 1986

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: giáo viên

 

Nguồn: thptlytutronghatinh.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18
Hôm qua : 25
Tháng 08 : 257
Năm 2020 : 13.133