Trường THPT Lý Tự Trọng - Thạch Hà - Hà Tĩnh ra đời trong chiến tranh, lớn lên trong cái nghèo khó của quê hương và tồn tại giữa cái nghiệt ngã của muôn vàn thử thách, nhưng trong suốt chặng đường 55 năm phấn đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường vẫn luôn ...