THAM LUẬN VỀ NHIỆM VỤ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

THAM LUẬN

VỀ NHIỆM VỤ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

 

          Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Đoàn viên công đoàn trường!

Công đoàn là một tổ chức có vai trò quan trọng trong đời sống lao động ở mọi lĩnh vực, ngành nghề của xã hội. Hiện nay, vai trò của nó ngày càng được đề cao và củng cố nhằm đáp ứng yêu cầu ổn định và phát triển trong các cơ quan, đơn vị hành chính công lập cũng như các doanh nghiệp...

Trước hết, chúng ta cần hiểu về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

I.      CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

Đối với các đơn vị hành chính công lập, Công đoàn có các chức năng, nhiệm vụ sau:

1.     Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ.

2.     Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

3.     Phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong CNVCLĐ.

4.     Tổ chức vận động CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

5.     Phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Như vậy, có thể nói, Công đoàn là tổ chức có vai trò lớn lao, như cầu nối hai chiều giữa lãnh đạo các cấp với những người lao động, nhằm củng cố, xây dựng, bảo vệ đời sống người lao động; cũng là cán cân đảm bảo sự ổn định và phát triển cho tập thể cơ quan, đơn vị lao động, góp phần giữ vững sự ổn định và phát triển cho xã hội.

Vậy thực trạng hoạt động của tổ chức Công đoàn tại các trường học như thế nào?

II.   THỰC TRẠNG

Một số bài báo gần đây đã có tổng kết rằng: ở đa số trường học, các tổ chức như Ban thanh tra nhân dân, Công đoàn hầu như “không khác gì bù nhìn trong trường học”, tức là còn mang nặng tính hình thức, không thực hiện đúng và đủ chức năng, nhiệm vụ thực sự của nó, khiến cho quy chế dân chủ trong trường học chưa được phát huy. Thậm chí có ý kiến cho rằng: công đoàn trường học như là “chỗ dựa”, là “cánh tay nối dài của Hiệu trưởng”. Vậy ở trường học chúng ta như thế nào?

Ở góc độ bảo vệ quyền lợi của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, bấy lâu nay, theo quan sát, cảm nhận của riêng tôi, tiếng nói công đoàn trường tùy từng thời kì, thời điểm thường có những biểu hiện khác nhau, có khi có tính cực đoan.

Có thời điểm, tổ chức công đoàn nhà trường có hơi hướng như “cánh tay nối dài của hiệu trưởng”. Công đoàn chủ yếu tham gia vào việc tổ chức các phong trào, các hoạt động xã hội, từ thiện, hoạt động chăm lo đời sống CB-GV-NV (mà đa phần là chăm lo việc hiếu hỉ). Tiếng nói đấu tranh cải tiến thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, cũng là để đảm bảo sức khỏe, đảm bảo thời gian chăm lo gia đình hoặc tăng quyền chủ động, sáng tạo cho CB-GV-NV nhà trường,... còn rất dè dặt. Vấn đề “đảm bảo việc thực hiện quyền lợi của CB-GV-NV” còn ít được đề cập. Thảng hoặc có những ý kiến phát biểu, những tham luận nói lên tiếng nói cải tiến, xây dựng nhà trường lại chỉ như những giọt mưa rơi trên sa mạc, nói chỉ là nói cho nhau nghe, không được tiếp thu và chắt lọc để điều chỉnh, thực thi.

Lại có thời điểm, Công đoàn đã đứng hẳn về phía CB-GV-NV, đại diện cho tập thể nói lên những tiếng nói mạnh mẽ nhằm đấu tranh bảo vệ quyền lợi của người lao động trong nhà trường. Nhiều quyền lợi chính đáng của chúng ta đã được bảo vệ và thực thi. Tuy nhiên, nhân danh tập thể, tiếng nói ấy có khi được sử dụng như là một thứ vũ khí cá nhân để đối đầu hoặc thể hiện sự bất mãn với lãnh đạo nhà trường.

Cả hai xu hướng đó đều có tính cực đoan, đều chưa thực hiện đúng và đủ chức năng cầu nối của tổ chức Công đoàn, khiến cho Công đoàn trường có khi chẳng những không góp phần giúp cho tập thể ổn định, phát triển theo chiều hướng tích cực, tiến bộ mà còn là nguyên nhân khoét sâu thêm sự mất đoàn kết nội bộ, khiến hoạt động của tập thể nhà trường nhiều khi như chiếc xe bị tuột xích, chùng xích. Vì thế, chẳng những mục tiêu chung của nhà trường khó đạt tới mà các quyền lợi của mỗi CB-GV-NV nhà trường cũng không được đảm bảo hoặc dẫn tới sự không công bằng trong mặt bằng lao động,...

Hiện nay, bên cạnh các hoạt động phong trào như văn nghệ, thể thao, từ thiện,… vẫn đang phát triển mạnh mẽ, tiếng nói của đại diện Công đoàn cũng như của các Đoàn viên đã có phần mạnh dạn hơn, không khí trao đổi trong hội đồng nhà trường đã có phần cởi mở, dân chủ hơn nhưng có vẻ như vẫn chưa nhiều, chưa sôi nổi, vẫn đang rất cần nhiều tiếng nói nhiệt huyết hơn nữa.

Rút kinh nghiệm từ các thế hệ tiền nhiệm, hiện nay, để bảo vệ quyền lợi của CB-GV-NV, chúng ta cần xây dựng tổ chức công đoàn nhà trường như thế nào?

III.           MỘT SỐ GIẢI PHÁP

1.     Phát huy những ưu điểm vốn có lâu nay như: chăm lo chu đáo tới đời sống CB-GV-NV, quan tâm thích đáng tới việc hiếu hỉ, xây dựng các phong trào văn hóa, thể thao, thiện nguyện,…

2.     Cả CB-GV-NV và lãnh đạo nhà trường đều cần nâng cao nhận thức rằng: Chỉ khi quyền và lợi ích của CB-GV-NV được đảm bảo thì mục tiêu chung của nhà trường mới đi tới đích một cách hiệu quả, trọn vẹn, và ngược lại, nếu những mục tiêu, hoạt động chung của nhà trường không đạt tới thì quyền lợi của người lao động cũng sẽ bị thui chột, giảm sút – không chỉ ở những vấn đề thiển cận trước mắt mà quan trọng là ở hệ quả trong tương lai gần.

3.     Chúng ta cần lưu tâm nhiều hơn tới một số nhiệm vụ của Công đoàn lâu nay ít được quan tâm, đó là: phối hợp với lãnh đạo nhà trường thực hiện quy chế dân chủ; động viên, khích lệ các Đoàn viên tham gia quản lí nhà trường và cải tiến thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Vấn đề này cần có trong ý thức của cả hai phía: lãnh đạo nhà trường và CB-GV-NV.

Lâu nay, chúng ta thường phó thác hoàn toàn những nhiệm vụ này cho lãnh đạo nhà trường, hoặc nếu có tham gia thì cũng rất hạn chế. Nguyên nhân có thể do CB-GV-NV nhà trường chưa đề cao vai trò này của mình; hoặc do nhiều ý kiến xây dựng của CB-GV-NV lâu nay chưa được lãnh đạo nhà trường tiếp nhận với tinh thần cầu thị đúng mực nên họ ngày càng ngại phát biểu và lười tham gia xây dựng. Vấn đề đặt ra là: cần có sự phối hợp, hỗ trợ, tương tác cao hơn nữa giữa CB-GV-NV với lãnh đạo nhà trường khi xây dựng các quy chế, chính sách, chiến lược, các cách thức quản lí, cách tổ chức các hoạt động trong nhà trường.

Với tinh thần đó, theo tôi, có lẽ nên xác định lại quan điểm của mọi người về vai trò của tổ chức Công đoàn: công đoàn không chỉ là cha là mẹ, công đoàn đúng hơn cần là bạn tâm giao, người đồng chí, là người phán xử công minh đối với cả hai phía: CB-GV-NV nhà trường và lãnh đạo nhà trường. Chỉ như thế, tổ chức Công đoàn mới có thể bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng của CB-GV-NV, đồng thời giúp cho cỗ xe nhà trường có thể vận hành tới đích một cách nhanh chóng và an toàn.

4.     Để vai trò trên của tổ chức Công đoàn có thể phát huy một cách hiệu quả, theo tôi, cần cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng một môi trường thực sự cởi mở, dân chủ trong hội đồng nhà trường.

Hiện nay, chúng ta mới được bổ sung một lực lượng lãnh đạo trẻ trung, năng động. Đó là nỗi lo nhưng cũng là hi vọng của tập thể lao động nhà trường. Hi vọng rằng, thời đại mới với những người đứng đầu có tầm nhìn mới, quan điểm mới trong cách lãnh đạo; vừa có sự quyết đoán, vừa có sự gần gũi, sẻ chia, thực sự biết lắng nghe với tinh thần cầu thị, với tôn chỉ: trí tuệ nhiều người sẽ hơn sự độc lập suy nghĩ của một người. Tuy nhiên, không khí trao đổi trong hội đồng nhà trường nhiều khi còn căng thẳng. Hiện trạng này cần điều chỉnh từ nhiều phía: 

- Lãnh đạo nhà trường cần xác định cho mình tư tưởng “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”, tiếp thu với tinh thần hợp tác, cầu thị, bàn bạc, chia sẻ.

- CB-GV-NV nhà trường luôn góp ý, phát biểu với tinh thần xây dựng của những người đồng chí, người bạn tâm giao, luôn đảm bảo sự hài hòa giữa quyền lợi riêng tư và mục tiêu, quyền lợi chung của cả tập thể.

Đại diện công đoàn nhà trường dám nói, dám chịu trách nhiệm với lời nói và hành động của mình và phải thực sự là cầu nối, là cán cân công minh đối với cả hai phía (CB-GV-NV và lãnh đạo nhà trường), biết hướng tới mục tiêu, quyền lợi chung của cả tập thể, cộng đồng.

Hi vọng rằng, trong những năm tới, tiếng nói công đoàn của trường ta sẽ thực sự phát huy được đúng và đủ vai trò, sức mạnh của mình trong mọi hoạt động, cũng như trong nhiệm vụ đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của CB-GV-NV nhà trường. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trần Thị Tuyết Nhung – TTCM tổ Ngữ văn

Thạch Hà, ngày 22/8/2017               

Nguồn: thptlytutronghatinh.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 77
Hôm qua : 239
Tháng 10 : 1.970
Năm 2020 : 18.270