Ngày ban hành:
04/01/2021
Ngày hiệu lực:
04/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch chiến lược phát triển trường THPT Lý Tự Trọng giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030

Ngày ban hành:
08/09/2020
Ngày hiệu lực:
08/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/08/2021
Ngày hiệu lực:
20/08/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/08/2021
Ngày hiệu lực:
01/08/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/12/2020
Ngày hiệu lực:
14/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực