Quyết định 1052_Thành lập Hội đồng trường Trường THPT Lý Tự Trọng