Giáo dục phổ thông nước ta đang thực hiện bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học. Nghĩa là từ chổ quan tâm đến việc học sinh học được cái gì đến chổ quan tâm học sinh vận dụng được cái gì qua việc học.Vì vậy dự thảo chương trình giáo dục phổ ...